Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot do të mbajnë mbledhje Komisioni për Financim deh Buxhet, Komisioni për Sistem politikë, Komisioni për mbikëqyrje ndaj masave për zbatimin e ndjekjes së telekomunikimeve dhe Komisioni juridiko-ligjvënës.
Në rend dite të Komisionit për Sistem Politik dhe në atë juridiko-ligjvënës është Propozim/Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për personat e paevidentuar në librin amë, me procedurë të shkurtër, në lexim të dytë.