Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut sot duhet të mbajë seancën e 25 në rend dite të së cilës mes tjerash është edhe propozim/ligji për regjistrimin e popullsisë, amvisërisë dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Sipas propozim/ligjit, regjistrimi duhet të filloj më 1 prill të vitit të ardhshëm, ndërkohë që do ta realizoj Enti Shtetëror i Statistikave. Pritet që të dhënat të jenë gati brenda 6 muajve.