Ka përfunduar asfaltimi i disa rrugicave në fshatin Batincë me afat rekord për 7 ditë.

Është bërë asfaltimi i disa rrugicave me gjatësi prej 130m dhe gjerësi 4.5m.

Ne nuk ndalemi këtu, investimet në përmirësimin e insfrastrukturës rrugore vazhdojnë edhe më tutje, në cdo rrugë, çdo lagje të Komunës tonë.