Pjesë të komunave të Aerodromit, Karposhit, Qendrës dhe Studeniçanit nesër do të jenë pa energji elektrike për shkak të ndërhyrjeve teknike në rrjetin e shpërndarjes.

Siç është njoftuar nga QRMK – Shkup, pas njoftimit paraprak nga EVN, nga ora 8:30 deri në 13:30, pa energji elektrike do të jenë rrugët “Lisec” dhe “Gornovranovska” në komunën e Aerodromit. Rruga “Skupi” numër 5-a në komunën e Karposhit do të mbetet pa energji elektrike nga ora 09:00 deri në 10:30.

Nga ora 09:00 deri në 11:00 pa energji elektrike do të jetë rruga “Naum Naumovsi Borçe” numri 68 dhe numri 70 në komunën e Qendrës, dhe nga ora 09:00 deri në 12:30 një pjesë e shfrytëzuesve nga fshati Koliçan i Poshtëm, më saktë në hyrje të fshatit poshtë xhamisë, në komunën e Studeniçanit.