Trafiku në rrugët shtetërore zhvillohet pa ndërprerje nëpër rrugë të lagështa. Dukshmëri e zvogëluar për shkak të mjegullës në rrugën Tetovë – fshati Lisec deri në 20 metra, në qafën malore Strazhë, ku dukshmëria është deri në 50 metra dhe në pjesën jugperëndimore të vendit, ku dukshmëria është nga 50 deri në 100 metra.

Nga Auto-Moto lidhja rekomandojnë vozitje të kujdesshme dhe përshtatje të shpejtësisë me kushtet e rrugës.