Maqedonia nuk është as në 100 vendet e para ku popullsia flet anglisht. Rezultatet e botuara dhe vlerësimi i vendeve sipas aftësive të gjuhës angleze në mesin e popullatës tregojnë se midis njëqind vendeve në të cilat flitet anglisht shumë mirë ose mirë, dhe nuk është gjuha amtare në vend, Kroacia dhe Serbia janë më të mirat në rajonin tonë.

Të dhënat vjetore të Indeksit të Zotësisë së Gjuhës Angleze (EPI) mund të shërbejnë si një pasqyrë e përafërt e aftësive të komunikimit në gjuhën angleze të njerëzve në të gjithë botën, por edhe gatishmëria e vendeve për të komunikuar në biznes, investime, punësim dhe turizëm sepse, në fund të fundit, anglishtja është një gjuhë globale e komunikimit.

Nëse jeni në Oman, Meksikë ose Tajlandë, do të jetë shumë më e vështirë të komunikoni në anglisht sesa, për shembull, diku në Evropë. Raporti i EPI thotë se miliona njerëz flasin anglisht si gjuhë e parë ose e dytë dhe qindra mijëra flasin anglisht si gjuhë e tretë ose e katërt.

Ai gjithashtu shprehet se vendet me një nivel të lartë të aftësive të anglishtes janë më të hapura dhe të gatshme të angazhohen me botën e jashtme, në të gjitha kuptimet e fjalës.

Midis njëqind vendeve në botë, më të përgatiturat nga rajoni ynë, gjuha amtare e të cilave nuk është anglishtja, janë Kroacia në vendin e 13-të, Hungaria në vendin e 14-të dhe Serbia në vendin e 15-të.

Ata janë më të mirët, nga ky rajon, ndjekin botën dhe mund të komunikojnë mirë në biznes, turizëm, punësim ose investime. Kështu duken 15 vendet e para: 1. Hollanda 2. Danimarka 3. Finlanda 4. Suedia 5. Norvegjia 6. Austri 7. Portugalia 8. Gjermania 9. Belgjika 10. Singapori 11. Luksemburgu 12. Afrika e Jugut 13. Kroacia 14. Hungaria 15. Serbia.

Njohja e gjuhës angleze në rajon, ndër të tjera, duket kështu: Bullgaria është në vendin e 20-të, Greqia është e 21-ta, Italia renditet si e 30-ta dhe në 50 të parët është Shqipëria në vendin e 43-të. Turqia renditet në vendin e 69-të.