Aeroplani u ul i sigurt në Genova, Itali, me një ekip të veçantë mjekësor nga Instituti “Xhanina Xhaslini”, i cili këtë pasdite transportoi një fëmijë me një pamje komplekse klinike nga Klinika Universitare për Pediatri në Shkup.

Nuk jepen më shumë detaje, ndërsa rasti është i ditur nga vetë Klinika Universitare për Fëmijë në Shkup.