Oda e pavarur hotelierike (OPH) sot do të parashtrojë Iniciativë për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe/ose ligjshmërinë e ndryshimeve dhe plotësimeve të Vendimit për rekomandime parandaluese, masa të përkohshme, masa të urdhëruara, protokolle dedikuese, plane dhe algoritme për veprim për mbrojtje nga KOVID-19 me të cilët kufizohet puna e objekteve hotelierike deri në ora 18:00.

OPH me këtë rast për në ora 12:30 minuta paralajmëron konferencë për shtyp para Gjykatës kushtetuese në Shkup.

“Fillojmë t’i përdorim të gjitha masat ligjore dhe veprimet të cilat imkemi në dispozicion në interes dhe mbrojtje të industrisë hotelierike. Më 15 dhjetor, Qeveria miratoi ndryshime selektive dhe diskriminuese të Vendimit. Duke e marrë parasysh se deri momentin e caktimit të kësaj konference për shtyp as kryeministri dhe as ndonjë anëtar tjetër i Qeverisë nuk i dolën në ndihmë kërkesën tonë për takim urgjent publik të hapur për pjesëmarrjen e publikut dhe mediat, si duket Qeveria po luan dhe nënvlerëson fuqinë dhe shoqërinë Roli dhe ndikimi i furnizuesve të ushqimit dhe punëtorëve të hotelierisë të cilët shërbejnë çdo ditë më shumë se gjysmë milioni mysafirë në objektet hotelierike në të gjithë vendin”, thekson kryetari i OPH-së, Zdravko Josifovski.