Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska e shpjegoi konceptin e ri për arsimin fillor, me të cilin integrohen disa lëndë në një lëndë dhe historia nuk do të mësohet më si një pjesë e veçantë, por si pjesë e shkencave shoqërore, si ndryshime që janë në përputhje me vendet e zhvilluara ku ka integrim të shkencave natyrore dhe shoqërore.

Ajo mohon që bashkimi i historisë me lëndë të tjera është për shkak të mosmarrëveshjes aktuale me Bullgarinë dhe mohimit të palës bullgare të historisë sonë.
“Gjithashtu, lënda e biologjisë dhe lënda e kimisë integrohen në të njëjtën kohë kur hapet diskutimi me palën bullgare. Bën ndonjë ndryshim? Ne po flasim për integrimin e shkencave natyrore dhe sociale që po ndodhin kudo në botë në vendet e zhvilluara që arrijnë rezultate të mëdha me nxënësit e tyre. Ideja jonë është të krijojmë rini, qytetarë, një të ardhme që mund ta çojë këtë vend drejt zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Kjo është arsyeja pse arsimi dhe ndryshimet që ne bëjmë krijohen në bazë të analizave që më parë janë përgatitur mirë në bazë të disa metodologjive që japin saktësisht se ku janë pikat kritike. Dhe pikat kritike janë që fëmijët tanë të mësojnë shumë lëndë, por vetëm me fakte pa u ndërlidhur”, tha Carovska.