Kjo do të jetë paraqitja e dytë vjetore e Pendarovskit në shtëpinë ligjvënëse pasi u zgjodh në këtë funksion në maj të vitit 2019, ndërkohë paraqitja e tij e parë para kësaj përbërje parlamentare.

Sipas nenit 85 nga Kushtetuta Presidenti i Republikës e njofton Kuvendin për çështjet në kompetenca të tija së paku njëherë gjatë vitit.