Gjatë kësaj jave, Zyra e të Ardhurave Publike duhet të paraqesë në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë listën e pastruar të atyre që marrin mbështetje financiare prej 6,000 denarë për blerjen e produkteve vendore, në mënyrë që të bëjë një njoftim të duhur.

Kjo u njoftua nga drejtoresha e PRO Sanja Lukarevska, duke deklaruar se bëhet fjalë për disa grupe të të dhënave që duhet të jenë të sakta sepse të gjitha të pasakta kthehen për përpunim.

Kjo është pjesë e paketës së katërt të masave antikrizë, e cila ofron ndihmë prej 6,000 denarë për kategoritë më të rrezikuara. Po flasim për qytetarë me të ardhura të ulëta, prindër të vetëm, pensionistë me pensione deri në 15,000 denarë, të papunë që janë punëkërkues pasivë, artistë të vetëpunësuar, kineastë, punëtorë kulturorë dhe artistë të estradës, përfitues të së drejtës së sigurimeve shoqërore për të moshuarit, fëmijë pa prindërit dhe kujdesi prindëror

Fondet do të transferohen në llogarinë e transaksionit të qytetarëve dhe duhet të përdoren deri më 25 dhjetor.

Duhet te klinkoni ketu te jepni numrin ame

kupuvamdomasno.gov.mk