Bashkim Selmani: Funksionarët e BDI nuk respektojnë gjuhën shqipe!?

Profesor Bashkmim Selmani i ftuar në ,,Rruga Drejtë” në Alsat M thekson se sot e kësaj dite nuk implementohet përdorimi i gjuhës shqipe edhe nga vet udhëheqësit shqiptarë në qeveri dhe jemi dëshmitar se vet Drejtori i Agjencionit për gjuhë dërgin shkresa të përditshme drejt institucioneve për përdorimin e saj, dhe e njëjta neglizhohetdhe nuk respektohet nga vet individët që udhëheqin me ato institucione.