Mbrëmë, UNDP ndriçoi qytetin antik të Ulpianës me ngjyrë portokalli në vazhdën e aktiviteteve për të shënuar fushatën 16 Ditë të Aktivizmit Kundër Dhunës në Bazë Gjinore. Si pjesë e fushatës së përbashkët të Ekipit të OKB-së në Kosovë, UNDP do të ndriçojë me ngjyrë portokalli lokacione të ndryshme të trashëgimisë kulturore në Kosovë për të bërë thirrje për veprim dhe për të ngritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e parandalimit dhe eleminimit të dhunës ndaj grave dhe vajzave.

Për të njohur më mirë këtë qytet magjepsës, shikoni videon që kemi përgatitur vjet në kuadër të projektit “Dialogu ndërmjet komuniteteve përmes ruajtjes gjithëpërfshirëse të trashëgimisë kulturore”, i financuar nga Instrumenti i BE-së që kontribuon për Stabilitet dhe Paqe (IcSP/BE). Bashkëpunimi në këtë fushë do të vazhdojë së shpejti me lansimin e projektit “Trashëgimia Kulturore, shtytës I Dialogut Ndërmjet Komunitetetve dhe Kohezionit Social”.

Rreth 16 Ditëve të Aktivizmit

16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës në Bazë Gjinore është një fushatë globale që zhvillohet çdo vit e që fillon më 25 nëntor, Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave dhe përfundon më 10 dhjetor, Ditën e të Drejtave të Njeriut, duke theksuar se dhuna ndaj grave dhe vajzave është shkelja më e përhapur e të drejtave të njeriut në të gjithë botën. Ngjyra portokalli vazhdon të jetë simboli kryesor që bashkon të gjitha aktivitetet, me ndërtesa dhe objekte të ndriçuara dhe të zbukuruara me portokalli për të tërhequr vëmendjen globale për këtë iniciativë. Fushata e OKB-së 16 Ditë të aktivizmit do të fillojë në 25 nëntor me temën tonë globale për vitin 2020:

Ngjyroseni Botën Portokalli: Financoni, Përgjigjuni, Parandaloni, Mblidhni!

Rreth qytetit të Ulpianës

Ulpiana është një qytet antik romak që përmendet për herë të parë në burime nga shekulli i dytë pas Krishtit, por format më të hershme të civilizimit dëshmojnë ekzistencën që nga periudha parahistorike me disa rrënoja të dukshme edhe sot. Ulpiana arriti kulmin e zhvillimit gjatë shekujve të tretë dhe të katërt; një periudhë kur ky qytet u bë një qendër politike, ekonomike dhe kulturore – e përshkruar si Komuna e Madhështore e Ulpianës. Ishte një qendër shumë e rëndësishme tregtare gjatë pesë shekujve të parë të mijëvjeçarit të parë dhe veçanërisht gjatë sundimit të perandorit bizantin Justiniani i Madh në shekullin e gjashtë pas Krishtit kur Ulpiana u rindërtua dhe u riemërtua Justiniana Secunda.