Qeveria e Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme vazhdoi me shkarkimin dhe emërimin e drejtorëve, zëvendësdrejtorëve dhe anëtarëve në institucionet shtetërore që janë nën kompetanca të saj.

Me vendimin e Qeverisë në seancën e sotme Dragoljub Filiposki u largua nga detyra si anëtar i Bordit Mbikëqyrës të SH.A për shërbimet e aeroportit “Aeroportet në Republikën e Maqedonisë së Veriut” në pronësi të shtetit dhe në vend të tij u zgjodh Binas Pajaziti.