Do t’i kisha shfuqizuar inspektimet qendrore, plotësisht të mos ekzistojnë, të mos ekzistojë inspektorat shtetëror. Mund të ekzistojë organ shtetëror që do të kryejë kontroll në inspektimin e inspektimeve komunale, madje as inspektim të tregut nuk duhet të jetë qendror.  Prioritetet i kemi të ndryshme si organe, theksoi kryetari i Qytetit të Shkupit në debatin “Si deri në shërbime inspektimi  efikase dhe të pavarura në Shkup” që e organizoi OJQ Infoqendra.

Ai u përqendrua në disa probleme me të cilat po përballen inspektoratet komunale, si dhe në nevojën nga ndryshimi i rregullores ekzistuese.

Shkupi, sipas tij, është shumë më specifik sipas njësiteve të tjera të vetëqeverisjes lokale, siç tha, dualizmi në vetëqeverisjen lokale. Sepse, thekson, kemi marrë vendim se është arsyeshme këtë që e kemi si koncept.

Për këtë, u ndërlidh ai, dhe propozohet si qasje rajonale në inspektim, duke pasur parasysh se jo  të gjitha komunat kanë kapacitet të kenë inspektorat në kurrizin e tyre,  as megjithatë kanë aq potencial njerëzor.

Shtoi se kategoria në përgjegjësi morale dhe njerëzore, jashtë përgjegjësisë politike për bartësit e funksioneve publike është mungesë serioze e shoqërisë sonë.

T mobile In article [4]

Negociatat me Bashkimin Evropian, shtoi ai, nuk na i sjellin vlerat e Bashkimit Evropian, por, siç theksoi,  ndryshimi ynë në kategorinë e përgjegjësisë në punën që bëjmë do të na çojë drejt një funksionimi cilësor të institucioneve, siç dëshirojmë të gjithë.