I jashtëzakontë dhe i papërsëritshëm.
Faleminderit dhe lamtumirë Avni Mula

Artan Grubi.