Me pikëllim të thellë pranova lajmin që na la i madhi Avni Mula, kompozitori i shquar shqiptar.

Lum ne që e patëm. Veprat dhe kontributi i tij do të rrojë përjetë.

Ngushëllime të sinqerta familjes,

Ali Ahmeti

T mobile In article [4]