Dite madheshtore per komunitetin musliman shqiptar ne Zvicer.
Me 20 Shtator 2020 ne xhamine e Regensdorfit u mbaj kuvendi i bashkimit te dy organizatave ombrelle te xhamive te shqiptareve ne Zvicer, Ubishz dhe Bishz. Prej sot keto dy organizata shkrihen ne nje te perbashket qe mban emrin KMSHZ-Komuniteti Musliman Shqiptar ne Zvicer.

KMSHZ eshte perfaqesuesi unik i xhamive shqiptare ne Zvicer.