Jimmy Wales është sipërmarrësi amerikan në internet, që ka themeluar faqen e internetit ‘Wikipedia’. Kjo faqe ju ka ndihmuar shumë njerëzve për t’i zgjidhur problemet, e më së shumti i ka ndihmuar studentët për mësime.

Jimmy Wales ka lindur më 7 gusht 1966 dhe është një sipërmarrës Ameriko-Britanik në Internet. Ai është bashkëthemelues i enciklopedisë online jofitimprurëse Wikipedia dhe ndërmarrjes fitimprurëse të faqes së internetit Wikia.

Wales lindi në Huntsville, Alabama, ku ndoqi shkollën Randolph, një shkollë përgatitore universitare. Ai mori diploma bachelor dhe master në financa përkatësisht nga Universiteti Auburn dhe Universiteti i Alabama. Në shkollën pasuniversitare, Wales dha mësim në dy universitete.

Në vitin 1996, ai dhe dy partnerë themeluan Bomis, një portal në internet që ka materiale argëtimi dhe përmbajtje për të rritur. Bomis siguroi fondin që të themelohet enciklopedia falas të shqyrtuar nga kolegët Nupedia dhe pasardhësin e saj Wikipedia.

Më 15 janar 2001, me Larry Sanger dhe të tjerët, Wales nisi Wikipedia, një enciklopedi falas me përmbajtje të hapur që gëzonte rritje të shpejtë dhe popullaritet. Ndërsa profili publik i Wikipedia-së u rrit, ai u bë promovuesi dhe zëdhënësi i tij. Megjithëse është vlerësuar historikisht si bashkëthemelues, ai e ka kundërshtuar këtë, duke e shpallur veten themeluesin e vetëm.

Wikipedia sot përdoret shumë nga të gjithë njerëzit në botë, për të marrë informacione të ndryshme. Kjo uebfaqe përdoret edhe nga studentët të cilët kërkojnë zgjidhje për problemet e tyre në mësime.