Cilido zyrtar që bart funksione publike duhet të hetohet – tha zëvendëskryeministri Artan Grubi, duke shtuar se duhet një veting më i sofistifikuar dhe transparent për të gjithë bartësit e funksioneve publike.