Fëmijët e Lubotenit të Shkupit nuk kanë kushte për mësim “on-line”, drejtoresha propozon prezencë fizike.