Organizatat qytetare janë dhe do të vazhdojnë në jenë partneri ynë i rëndësishëm në të gjitha proceset e rëndësishme në tërësi, mes të cilave edhe arsimi. Jam e bindur se pjesa më e madhe prej jush punojnë, apo janë të përfshirë në procese të ndryshme dhe krijim të politikave për përmirësim dhe avancim të arsimit dhe pres se do të gjejmë hapësirë për bashkëpunim të përbashkët.

Këtë e theksoi ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska, sot në takimin e punës me përfaqësues të mbi 30 organizatave qytetare me të cilët diskutoi për qëllimet e përbashkëta si dhe prioritetet dhe mundësitë për bashkëpunim në reformat në arsim.

Përfaqësuesit e organizatave qytetare, shtohet në kumtesën e MASH-it, paralajmëruan se kanë interesim për bashkëpunim me MASH-in në pjesën e zhvillimit të arsimit inkluziv, reformat në arsim, përfshirjen e të rinjve në reformat lidhur me mësimin cilësor dhe përmirësimin e standardit të të rinjve, si dhe në sigurimin e librave shkollor më cilësorë.