Organizata humanitare “Kalliri i mirësisë” – dega në Kërçovë, ndau 450 pako me mish kurbani për familjet të cilat kanë nevojë për këtë ndihmë.

pakot me gjithsej 2.500 kg mish i distribuuan në qytetin e Kërçovës, fshatrat Osllome dhe Zajaz si dhe në fshatrat në Komunën e Pllasnicës.