Komisioni për sëmundje infective ka propozuar që mësimi më nji shtator të nis online, përveç për nxënësit e klasës së aprë deri në të tretën dhe në shkollat me numër më të vogël nxënësish ne rastet kur e lejon gjendja epidemiologjike. Shtabi qëndror i krizës ka kërkuar nga Minsitria e arsimit të dhëna se në sa shkolla ka numër më të vogël nxënësish në të cilat do të mund të fillojë më simi me presence të nxënësve, në cilat komuna ndodhen dhe cilat janë kushtet në shkolla.

Ndërsa Misnitria e Arsimit ka paraaprë tre modele për fillimin e vitit të ri shkollorë edhe atë mësim me presence fizike duke respektuar protokolet shëdnetësore, mësim online dhe mësim i kombinuar. Misnitri I Arsimit Arbër Ademi ka nuke ka përjashtuar mundësinë për prolongimin e fillimit të vitit shkollorë pasi cilido nga modelet që të zgjidhet do të nevoitn ndryshime ligjore, që duhet të kalojnë nëpërmjet kuvendit. Ndërkohë Komiteti I Helsikit dhe Avokati I popullit kanë kërkuar që institucionet të mbajnë llogari edhe për nxënësit me pengesa, që edhe atyre tu sigurohen ksuhte që të mund të inkuadrohen në procesin arsimor.