Për dikë, fëmijët duhet të dinë që dashuria jo gjithmonë përfshin “princër të kaltër” dhe “ata jetuan përgjithmonë të lumtur”. Në mënyrë të ngjashme, atyre nuk u duhet thënë se njerëzit e vrazhdë që i ngacmojnë kanë një pëlqim ndaj tyre.

Ne vëzhguam disa nga mesazhet më thelbësore rreth dashurisë që duhet t’u mësojmë fëmijëve tanë.

Në dashuri merret dhe jepet
Është e lehtë të dëshironi t’i llastoni fëmijët tuaj dhe t’i lejoni ata të marrin gjithë dashurinë dhe vëmendjen tuaj. Por ata gjithashtu duhet të dinë që nuk mund thjesht të marrin gjithmonë. Po aq sa meritojnë dashuri nga të tjerët, atyre gjithashtu u duhet të mësohen të bëjnë kompromise dhe të dhurojnë dashuri tek të tjerët.

Të duash të tjerët nuk do të thotë që duhet ta duash veten më pak.

Fëmijët tuaj duhet të dinë se kur e duan dikë, nuk do të thotë që ata të sakrifikojnë veten e tyre dhe të përkulen para të dashurit e tyre. Sigurisht, kompromisi është i rëndësishëm në çdo marrëdhënie, por ata nuk duhet ta duan veten më pak në mënyrë që të duan dikë tjetër më shumë. Fëmijët e mësojnë këtë duke parë marrëdhëniet e prindërve të tyre.

T mobile In article 1

Në dashuri respekti është thelbësor.
Fëmijët duhet ta dinë që respekti dhe dashuria duhet të shkojnë krah për krah. Ata duhet të fitojnë respekt nga të tjerët dhe të respektojnë të tjerët. Ata gjithashtu duhet të mësohen se ata meritojnë respekt, ashtu si çdo person tjetër. Dashuria pa respekt mund të jetë toksike.

Dashuria për veten është lloji më i rëndësishëm i dashurisë.

Të vegjlit duhet të dinë ndryshimin midis të qenurit egoist dhe të dashurisë për veten. Ndërsa ata duhet të mësohen të mos shkelin mbi të tjerët për përfitimet e tyre, ata gjithashtu duhet të dinë të pranojnë veten për ata që janë. Ata nuk duhet të ndryshojnë vetveten vetëm që të pështaten diku dhe të dashurohen nga dikush.

Ndonjëherë dashuria nuk zgjat përgjithmonë.
Komeditë romantike mund t’i bëjnë fëmijët tuaj që janë duke u rritur të besojnë se dashuria zgjat një jetë. Por e vërteta është se dashuria është fluturake dhe ndonjëherë është më mirë të përfundosh një marrëdhënie dhe të vazhdosh përpara.