Kompania kishte thënë se do të lëshonte informacionin deri në fund të muajit të kaluar

Eric Yuan pohoi se kompania “ka bërë përparim të rëndësishëm në përcaktimin e kornizës dhe qasjes për një raport transparence që detajon informacionin në lidhje me kërkesat që Zoom merr për të dhëna, regjistrime ose përmbajtje”.

The Independent ka arritur në Zoom për një kornizë kohore më të detajuar për botimin e raportit. Yuan referoi një udhëzues të botuar së fundmi duke detajuar se si Zoom i përgjigjet kërkesave të qeverisë për të dhënat e saj.

Në të gjitha vendet, Zoom thotë, “kërkesat e qeverisë duhet të lëshohen në përputhje me ligjet dhe rregullat në fuqi dhe përmes kanaleve zyrtare, duke përfshirë duke kërkuar një dokument zyrtar, të nënshkruar ose një kërkesë me email të dërguar nga adresa zyrtare e postës elektronike të një entiteti qeveritar”.

T mobile In article 1

Ai gjithashtu thotë se çdo kërkesë duhet të jetë e qartë me një bazë të vlefshme ligjore, dhe Zoom do të refuzojë ose sfidojë nëse nuk i plotësojnë këto kërkesa.

Informacioni i ofruar nga përdoruesit për Zoom mund të përfshijë:

Identifikimi i informacionit, përfshirë, emrin e përdoruesit, adresën e postës elektronike ose numrin e telefonit, si dhe emrin e pronarit të llogarisë, emrin dhe adresën e faturimit, dhe mënyrën e pagesës.