Gjatë 24-orëve të kaluara, sipas statistikave të
Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, në
periudhën (12/13-korik), për parandalimin e
përhapjes së virusit Kovid-19, ndaj 47 personave prej të cilëve 23 nga Tetova dhe 24 nga Gostivari
janë përgaditur fletëpagesa për
kundërvajtje për ,,mosveprim sipas rregullave gjatë
periudhës së epidemisë”, në bazë të nenit 6 nga
Dekreti i posaçëm i qeverisë, gjegjësisht për
mosmbajtje të maskave mbrojtëse informon Tetovasot.
Gjatë kësaj periudhe nga ispaktorati shtetërorë
sanitar dhe shëndetësorë janë përgaditur vendime
për izolim për 13-persona (GV-13), kurse janë
kontrolluar 815 persona (TE-605 dhe Gv-210) me
vendime të tilla.TetovaSot

T mobile In article 1