184.132 qytetarë në gjashtë komuna të rajonit të Tetovës sot janw duke e realizuar të drejtën e tyre të votës në 265 vendvotime.

Më shumë votues ka në Tetovës, me 84.454 votues në 117 vendvotime. Vijon Bogovina me 27.812 votues dhe 38 vendvotime. Në Zhelinë, Komisioni Komunal Zgjedhor ka 23.926 fletëvotime, ndërsa numri i vendvotimeve është 35.

Tearca numëron 22.238 votues dhe 30 vendvotime.
Në Bërvenicë ka 24 vendvotime ku do të mund të votojnë 15.534 qytetarë.

Më pak votues ka në Komunën e Jegunovcës ku janë regjistruar 10.168 votues dhe 21 vendvotime.