Gjykata Administrative ka refuzuar të gjitha paditë për parregullsi zgjedhore të partisë “E Majta”. Gjykata po ashtu, për nesër ka caktuar edhe seancat për shqyrtimin e 2 padive të VMRO-DPMNE-së.
Pas shqyrtimin të gjitha padive të partive Partive nga Gjykata Administrative, KSHZ mund të certifikoj zyrtarisht rezultatet e zgjedhjeve.