Parkimi në parkingjet publike dhe zonat publike, me të cilat menaxhon NP “Parkimi i Qytetit” sot është falas.

Siç kumtoi ndërmarrja, nuk do të kryhet asnjë pagesë sepse është ditë jopune.