Sië njoftojnë nga MPB-ja, është ngritur kallëzim penal nga ana e policisë financiare kundër 11 personave fizik dhe 14 juridik për shpërdorim e 2.4 milionë eurove në Federatën e Futbollit të Maqedonisë (FFM), në mesin e të cilëve është edhe ish-kryetari i FFM-së, Ilço Gjorgjioski.

Këta personadyshohen keqpërdorim të detyrës zyrtare, për larje të parave,për mashtrim gjatë punës zyrtare, falsifikim ose shkatërrim të librave afarist.
Sipas njoftimit nga ana e Drejtorisë së Policisë Financiare personat në fjale përfituan pasuri të kundëligshme përmes fatura fiktive për shitje të supozuar të mallrave dhe shërbimeve FFM.(INA)