Ali Hertica

Në një diskutim të liberalizmit, është e vështirë të shpëtosh termin neo-liberalizëm, nëse vetëm sepse është një fjalë e preferuar betimi e kundërshtarëve të liberalizmit. Në shpesh përdoret nga kundërshtarët nga këndi i majtë i spektrit politik. Termi neo-liberalizëm i referohet gjithçkaje që në sytë e kundërshtarëve politikë është e lidhur me liberalizmin. “Unë e marr hua këtë citim nga libri i lartpërmendur i Edvin van de Haar. Përveç kësaj, ai kritikon ashpër librin e filozofit Hans Achterhuis: “Utopia e Tregut të Lirë” (2010). Ai e denoncon atë si një shembull aktual, por thellësisht të trishtuar të një kritike ringjallëse të liberalizmit. Sipas mendimit të tij, Shtojca Sekrete nuk bën një përpjekje serioze për të arritur në thelbin e të menduarit liberal dhe shkruan të gjitha llojet e zhvillimeve të rëndësishme në një kuptim negativ në botën liberale, për shkak të një seri të gjatë pasaktësish, gjysmë të vërtetash dhe interpretimesh të dyshimta, ai mendon se mund të demonstrojë në mënyrë të rreme se neoliberalizmi shkaktoi krizën e fundit .Me shtimin “neo” sugjerohet që kemi të bëjmë këtu me një manifestim të ri të liberalizmit. Por kjo është një keqkuptim.

Neo-liberalizmi nënkupton vetëm një ringjallje të liberalizmit klasik origjinal pas dështimit të dogmës socialiste të një ekonomie të udhëhequr nga shteti si një alternative për atë liberalizëm. Kritika e Achterhuis përqendrohet kryesisht në kanonizimin e përtërirë të tregut të lirë (Nuk ka shpëtim jashtë tregut, me fjalë të tjera, ngritja e tij në një dogmë ekonomike të çlirimit. Shtë një kritikë që tashmë është dëgjuar pranon se të gjithë ende mendojnë brenda kornizës së neoliberalizmit dhe se ai nuk mund të mendojë për një alternative më të kënaqshme. Sidoqoftë, kjo është atje, siç u shpjegua më herët, përkatësisht ordo-liberalizëm,kritika për neo-liberalizmin dhe për këtë përsëri ilustron se sa ka nevojë për sqarime ideologjike në një kohë kur mendimi ideologjik ka humbur gjithnjë e më shumë kuptim. Në këtë pikë, konfuzioni mendor dhe i të folurit është më shumë rregull sesa përjashtim.

Me liberalizmit si një filozofi politike. Dhe sigurisht që ka nevojë për këtë. Në ditët e sotme njerëzit flasin ndonjëherë për analfabetizmin fetar dhe filozofik. Por ky është tashmë rasti në aspektin ideologjik. Kjo është arsyeja që botimi i këtij libri sigurisht që duhet të mirëpritet. Në analizën e tij për liberalizmin, autori veçon tre manifestime: liberalizmin klasik, liberalizmin shoqëror dhe liberalizmin,si dhe marrëdhëniet midis liberalizmit dhe konservatorizmit.. Kjo është veçanërisht e vërtetë për liberalizmin klasik dhe konservatorizmin. Ekzistojnë ngjashmëri të jashtëzakonshme midis të dyve për një numër pikash të rëndësishme. Me mendimtarë të shkëlqyeshëm konservatorë si Burke, Tocqueville dhe sinjalizon një ndërthurje të pjesshme të konservatorizmit dhe liberalizmit. Një baba shpirtëror i konservatorizmit evropian si Burke dhe babai shpirtëror i të menduarit klasik liberal, Adam Smith ranë dakord për një numër të pikave të rëndësishme. Për shembull, ata ndanë një preferencë për rendin dhe traditën spontane shoqërore si një burim i mençurisë së moshës së vjetër dhe një shmangie ndaj arsyes si një burim i moralit dhe mjetit drejtues shoqëror. Dhe ajo vlerësim i ndërsjellë midis konservatorëve dhe liberalëve klasikë ka mbetur. Për shembull, një mendimtar i shquar liberal pa një shikues të shkëlqyeshëm Burke.