Deri në ora 20:40, gjithsejtë kanë votuar 922 678 qytetarë apo 50.86 për qind e votuesve. Dalje më e madhe është regjistruar në njësinë e katërt zgjedhore kurse dalja më e ulët është regjistruar në njësinë e gjashtë zgjedhore.

Njësia e Parë Zgjedhore 52.17%
Njësia e Dytë Zgjedhore 47.97%
Njësia e Tretë Zgjedhore 57 37%
Njësia e Katërt Zgjedhore 59.79%
Njësia e Pestë Zgjedhore 50.16%
Njësia e Gjashtë Zgjedhore 39.23%