Në ora 21:00 u mbyllën të gjitha vendvotimet ndërsa deri në ora 20:30 në vendin tonë, dalja e votuesve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare është 50.84%.

Të drejtë vote kanë pasur 1.814.263 qytetarë ndërsa 922,380 kanë votuar qytetarë.

Dalja e votuesve në njësitë zgjedhore

Në njësinë zgjedhore 1 dalja e votuesve është 52.17%

Në njësinë zgjedhore 2 dalja e votuesve është 47.97%

Në njësinë zgjedhore 3 dalja e votuesve është 57.31%

Në njësinë zgjedhore 4 dalja e votuesve është 59.78%

Në njësinë zgjedhore 5 dalja e votuesve është 50.14%

Në njësinë zgjedhore 6 dalja e votuesve është 39.22%