Në periudhën prej orës 10:00 deri në orën 14:00 nesër pa rrymë elektrike do të jenë shfrytëzuesit e gjithë rajonit konsumues të Dibrës.

“Për shkak të një intervenimi teknik në Hidrocentralin ‘Shpile’ në Dibër nesër, e martë, në periudhën prej orës 10:00 deri në orën 14:00 do të ketë ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në gjithë rajonin e Dibrës”, qëndron në njoftimin.

T mobile In article [1]

Rajoni i Dibrës, i përfshin komunat Dibër, Qendra Zhupë dhe rajonin e Rekës, komuna Mavrovë dhe Rostushë, e cila në tërësi përfshin mbi dymbëdhjetë mijë konsumatorë