Dalja në votime deri në ora 15 është pothuajse e njëjtë si në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2018. Për deri sa sot, gjithsej 31.78% e qytetarëve me të drejtë vote kanë dalë të votojnë, në zgjedhjet presidenciale deri në ora 15 ky numër ishte 31.78%. Këto shifra janë për të paktën 10% më të ulëta se sa në zgjedhjet parlamentare të vitit 2016 kur kishim fluks më të madh të votuesve nëpër vendvotime. KSHZ-ja ka njoftuar se sot, me dalje më të lartë është njësia e tretë dhe e katërt zgjedhore, me 37, përkatësisht 35%. Për secilën njësi zgjedhore, komunat me fluks më të lartë të votuesve janë Komuna e Karposhit, Butelit, Berovës, Dojranit, Vevçanist dhe ajo e Gostivarit.