Është e qartë që në fillim të pandemisë. Burrat janë më të rrezikuar ndaj Covid-19 sesa gratë për disa faktorë të ndryshëm.

Burrat kanë më shumë të ngjarë të vuajnë nga kushte kronike që dihet se përbëjnë një rrezik më të lartë të COVID-19, sëmundjes së zemrës dhe diabeti.

T mobile In article [1]

Një faktor tjetër është se sistemet imune të burrave nuk janë aq të forta sa të grave, kështu infeksionet kanë efekte më të rënda tek ta.