Sot në Moroishtë të Strugës në vizit te një fermer i cili me entuziazëm dhe vullnet të madh i ka hyrë bujqësis .

Zejnel Kain një fermer që ka mbjell 3000 drunjë lajthi në sipërfaqe afër 7 hektar tokë.

Bashkbiseduam për mundësitë që Agjencia për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural i ofron për ta finansuar zhvillim e bujqësia si dhemodernizim të maqinerive bujqësore.

Përveq nga fondet nacionale , Agjencia ofron ndihma finansiare edhe nga fondet IPARD dhe më konkretisht nga Masa 1 e cila ka afat edhe 1 javë për të aplikuar , kurse në mbjella të reja dhe plantacione për ara , lajthi etj.

Kofinanson mbi 50% nga shuma e investuar.

Si Zejnel Kain të na shtohen edhe më shum fermer dhe bujqësia ta mer vendin e duhur në Republikën e Maqedonis së Veriut.