Fotografia e çantës “Luj Viton”, nga lënda “Reket”, në shtëpinë e prindërve të të akuzuarit Bojan Jovanovski – Boki 13, sot në Gjykatën Penale Shkup, shkaktoi reagim të madh nga ana e mbrojtjes së të akuzuarit i cili konsideron se prokurori publik në fjalët përfundimtare përpiqet përmes derës së vogël të parashtrojë dëshmi.

Avokati i Boki -13, Sasho Dukovski, u tha gazetarëve pas mbarimit të seancës së sotme për “Reket”, se ishte e paligjshme të nxjerrin vetëm fragmentet nga 21 shkurti, dhe jo nga 22 shkurti, kur i akuzuari Bojan pretendon se është kthyer çanta Luj Viton në shtëpinë e dëshmitarit Jordan Kamçev. Këtë reagim e pranoi Gjykata, përkatësisht prokurorja Villma Ruskoska, dhe theksoi se ky material nuk duhet të merret si dëshmi.

Qëllimi i paraqitjes së kësaj dëshmie, sipas prokurores Ruskoska, është të vërtetojë se nuk është i saktë pretendimi i të akuzuarit Bojan Jovanovski, se me të tashmë të dënuarin Zoran Milevski më 21 shkurt apo 22 shkurt të vitit 2019, çantën Luj Viton e kthen në shtëpinë e dëshmitarit Jordan Kamchev.

“Ata së bashku vijnë në shtëpinë e Jordan Kamçevit, dhe tani i dënuari Zoran Milevski, mban çantë të zezë, me doreza të mëdha, e cila sipas pamjes dhe madhësisë dallon nga çanta Luj Viton. Pas shqyrtimit të të gjitha regjistrimeve më 22 shkurt dhe 23 shkurt, as Zoran Milevski dhe as Bojan Jovanovski nuk shkojnë në shtëpinë e Jordan Kamçevit. Kjo është e sigurt. Mbrojtja nuk mund të mohojë asgjë që është raportuar. Pranë fotografisë, ka pasur ekspertizë nga vendndodhja e saktë ku është bërë fotografia”, deklaroi Ruskoska.

Nga ana tjetër, avokati Dello Kadiev, i cili mbron të akuzuarën Katica Janeva, theksoi se nuk ka dëshmi që konfirmojnë çfarëdo qoftë në aktakuzë.

“Ne nuk mbrojmë asgjë që nuk mund të mbrohet. Nuk ka asnjë provë që konfirmon çfarëdo qoftë në aktakuzë”, theksoi Kadiev.

Ai theksoi se ata do të shpjegojnë shumë më tepër gjatë fjalëve përfundimtare.

“Ne shohim këtu që prokurorja kryesisht është përqendruar në regjistrimet e publikuara në mënyrë të paligjshme. Ne reaguam sepse pas procedurës dëshmuese, u përpoq të kalonte disa dëshmi më shumë, në mënyrë selektive. Ja, dëgjuat që Bojani reagoi – Unë nuk e kërkova atë në datën 21, jepeni atë nga data 22 shkurt, me gjasë ka diçka atje që po e kërkoj, ne nuk e dimë pse prokurori nuk ishte transparent”, tha Kadiev.