Savash VELIU

E pash të arsyeshme të marr në shkrim situatën e jashtëzakonshme globale që ka krijuar panik alarmante për mua abnormale e pa nevoj në këtë mënyrë konspirative të shuhet jeta publike pa asnjë argument konkret në terren gjojase shoqëria jonë është e rrezikuar drejpërdrejt nga një ‘’armik i imagjinuar’’ që ka arritur sot Skenën Botërore ta mjegulloj shkaku i virusit COVID-19, kur dihet se sërish pas prapaskenës së saj Botërisht veprojnë Shërbimet sekrete të ‘’CIA’s – MOSSAD dhe shrbimet të tjerë të tubuar Kokë më Kokë kundër interesave të Njerëzimit nën urdhër të Mega Magnatëve të Korporatave të Elitës Botërore Aristokrate Sioniste që bukvalisht kanë shtypur butonin për Provën Gjenerale para zbatimit të urdhërit të Komandimit të plotë Globalist të Njerëzimit si prova testuese për pjekurin e futjes së botës nën një Qendër-Qeveri të vetëm Botëror të digjitalizuar bashkë me jetat e njerëzimit komplet nën një Komandë të butonit të dirigjuar nga Oligarkia e pamoralshme botërore që jeton nën iden çoroditëse të ndarjes së botës në dy lloj njerëzish në ‘’Zotëri dhe Skllevër’’ përmes procesit Shah-Mat tentues duke përhapur kolapse ekonomike si metoda shantazhuese (detyruese) të popullsisë të zënë peng t’i nënshtrohen ‘’Çipizimit’’ të centralizuar si kontroll i vetëm ndaj veprimeve personale e intime të gjeneralizuar nën një ‘’çip’’ të vetëm si kusht për lëvizje ‘’të lirshëm’’ nën ndjekje të GPS satelitor nga gjithësia.

Me sa e shoh e gjithë Bota dhe Evropa ka pranuar urdhërat e NATO’s dhe BE’së që banorët e saj të futen nën karantinë të frikësuar për jetë të shuar nga kontaktet publike që çuditërisht këto masa të imponuara u reflektuan edhe në jetën private të elitës islame që verbërisht pranuan Digjitalizimin e fesë dhe Kontrollin e plotë mbi fetë ekzistuese dhe largimi i njerëzve nga to. Andaj fillimisht u sulmua Kina si qendra e Budizmit, Mekka e ndritur është zbrazur si qendër e Islamit, Italia-Vatikani si qendër e kristianizmit, si dhe Teherani si qendër e shiizmit. Dhe për çudi në fund të mbyllën edhe Xhamitë për xhemaatin islam, një indikator e tregues se urdhërat e sionistëve vijnë të prera nga ‘’Lartë’’ si vërtetues i lojalitetit të institucioneve kompetente se prova gjenerale e vënduar nga lartë zbatohet përpikmërisht pa asnjë kundërshtim prej institucioneve relevante mbi masatë e gjëra popullore.

Nëse shikojmë sot Planetarisht do të shohim se skena është e mbuluar me ‘’Shkencën Shpirtërore’’ si periudha e re që për bazament ka Teknologjinë Informative që bashkon tërë botën në një vend të vetëm dhe aty Religjionet janë të panevojshme sepse religjionet luftojnë të rruajnë pozicionet traditore fetare derisa bota e re shkon krejt në një kahje tjetër siç është ‘’Bota Pa FE apo Bota Pa ZOT’’!

Ja skenari djallëzor që pasqyron përse nga Donalld Tramp u shpall Jeruzalemi (Kudusi) qyteti i tri religjioneve hyjnore si kryeqytet i vetëm i Israelit që me përshpejtshmëri të madhe të arrihet shembja e Xhamisë All-Aksa si shenjtëria e parë e Islamit dhe e gjithë profetëve të islamit që falën Namazin pas profetit të fundit të tij Muhammed a.s para ngritjes së tij në Miraxh.

T mobile In article [4]

Dhe tani sipas regjisë së inskenuar dexhalist në vend të xhamisë All-Aksa të ngritet Tempulli i Mbretit Sionist Sollomon… Pra, pas aktit kriminel Jeruzalemi do të shpallet Kryeqytet i gjithë Globit nën mandatin e Sionistëve të shtetit ‘’Israeli i Madh’’ nën Kushtetutën e Tallmudit Dexhalist.

Dhe këtu vjen në spikam përpjekjet e shtetit të Turqisë që me vite bën planprishjet e sionistëve antikrisht dhe bishtit të tyre shtete muslimane munafike me tentim të zbres në shtetet e Irakut dhe Sirisë dhe së fundi me kërkesën e Libanit për bashkimin tokësor me Turqinë si kusht i daljes së saj drejt Israelit që të parandaloj rrënimin e All-Aksas e prej aty të zbres në Mekke e Medine duke i bashkuar tri qytetet Islame nën një mandat të Islamit duke e shpallur Bajrakun e FESË ISLAME mbi atë të sionizmit të Pa FE.