Shkruan:Albert Ramadani

Shqipëria si shtetë i panvarur me mbi një shekuj duhët të ju del në ndihem banorëve shqiptarë të cilet jetojn në teritorin e serbisë.
Ditë më parë i dërguari i shteti shqiptarë,
Ministri i Jashtëm në detyrë i Shtetit Shqiptarë,Gent Cakaj arriti ti bashkoj krerët e partive politike të Luginës kanë marrë vendim ku të gjitha partit që të bashkohen në një listë të vetme në zgjedhjet parlamentare te cilat do të mbahen në Serbi.
Bashkimi i këtyre krerëve të partive politike në Luginë dhe një përfaqësim në një numër më të madhë të shqiptareve në Parlamentin e Republikës së Serbisë,ku me këtë bashkim të partive shqiptare,mund të arrihet numri i deputetëve shqiptar ne parlamentin e serbisë ndosht nga dy ne tre deputetë.
Kuvendaret shqiptar ne parlamentin serbisë i pret një punë dhe një angazhim tej i madhë,sepse ne këto komuna janë rritur shkeljet e të drejtave elementare,shkollore,infrastruktore dhe ato të levizjes së lirë.
Shteti shqiptar tashme e ka marrë kryesimin e OSBE-së dhe duhet ndihmuar këta banorë edhe në instanca të tjera duke reaguar tek shteti serb dhe duhet te ju kërkoj sa më shumë ambasadave dhe organizatave për mbrojtjen e të drejtave të lirive të njeriut.
Problemi dhe shkelja më e madhe që po ia bënë shteti serbisë banoreve të tri komunave me shumicë shqiptare,Preshevës Medëvegjes dhe Bujanoci,është problemi dhe shqetësimi më i madhë ku shteti serbisë qëllimisht është duke i fshirë nga regjistri civil banoret shqiptar të ktyre komunave.
Tashme aparati i shtetit serbë i ka fshirë një numri të madhë të shqiptarëve nga librat amë të regjistrit civil dhe si pasoj deri më tani nga regjistri civil janë fshirë mbi 7 mijë shqiptar për një periudh 15 vjeqar dhe mbi 1 mijë prona të shqiptarëv ua ka marrë të djetën e pronsisë. Kjo gjë i ka dëmtuar tepër komunitetin shqiptar atje në komunat e Luginës dhe këto demtime e shkelje njerëzore serbia i ka bërë me të vetëmin qëllim që shqiptareve të kësaj ane të u’a humbë të gjitha të drejtat për jetesë dhe ti shpërngul siç i ka shpërngul një numer të madhë pas konfiktit të armatosur në mesë forcave serbe dhe ish-Ushtrisë Çlirimtare për Preshevë,Medëvegj e Bujanoc. UÇPMB-së.
Të gjitha këto shkelje të drejtave nga shteti serb i ka bër që ta zvogloj dhe eliminoj numrin banorëv,zvoglimin pronarev shqiptar të pronave dhe uljen e numrit të votuesve në zhgjedhjet lokale e qendrore në teritorin e serbisë.
Banoret shqiptarë të Komunave të Luginës kan mbetur nën mëshiren e askujt,Republika e Kosovës nuk po mundet ti mbroj dhe të ju ndihmoj.
Shqipëria zyrtare edhe kjo nuk ka arritur që te ju dele në mbrojtje të të drejtave të lirive të drejtat dhe për shkollime më të lartë dhe sigurimin e teksteve shkollore dhe njohjen e diplomave për komunitet shqiptarë që jeton në tre komunat në jug të Serbisë.
Partit shqiptare duhen të punojn dhe ta ngrisin zërin e arsyes për kthimin e shqiptareve të debuar pas vitit 2001 e ti kthej në pronat e veta te ngris zërin tek faktori ndërkombëtar për krijimin e një klime më të sigurt për popullaten shqiptare të Luginës.
Shteti shqiptar të ngrit zërin ne instanca më të larta duke filluar nga Organizata e Kombëve të Bashkuara.(OKB) ne OSBE dhe në të gjitha takimet ndërkombëtare që flitet për drejtat e këtyre shqiptare.
Shteti shqiptar mos te mendon ne “Mini-shengenin” Ballkanik ku me anë të këtij shengeni shqipëria mendon ti paisë me dokumeta të shtetësis shqiptare, mirë është që ti pais me pasaport shqiptare por kjo shkon në favor të serbisë se serbia me një kohë 10 a 15 vjeqare do ti fshij nga regjistri civil thuaj shumicën dhe do ti dëtyron banorët që ti braktisin pronen e tyre.

Loading...