Ali Herica

Populizmi nuk është as i mirë dhe as i keq ,Fjala “populizëm” po shfaqet vazhdimisht në media. Por çfarë është populizmi dhe pse e shohim si një fyerje,populizmi bazohet në idenë se shoqëria përbëhet nga dy kampe armiqësore, nga njëra anë, “njerëzit e mirë” dhe, nga ana tjetër, një “elitë e keqe”. Pastaj populistët deklarojnë se ata janë përfaqësuesit e vetëm të ligjshëm të “popullit”. Ata besojnë se për një demokraci, vullneti i njerëzve është gjithëpërfshirës dhe prandaj besojnë se politika duhet të jetë shprehje e këtij vullneti. Prandaj, populistët përpiqen të rikthejnë pushtetin nga elita te njerëzit .

Populizmi është një term që përdoret shumë, por jo gjithmonë përcaktohet qartë. Shkenca gjithashtu është e ndarë akoma,nëse populizmi është një ideologji, një strategji apo një stil politik. Por tani ka marrëveshje që kundërshtimi i “popullit” dhe “elitës” i përket thelbit absolut të populizmit.”Për dallim nga ideologjitë e tjera, populizmi është një” ideologji e hollë “- domethënë një ideologji që nuk mund të japë përgjigje të plotë për çështjet politike dhe sociale. Prandaj, populizmi zakonisht është i lidhur me ideologji të tjera, siç është nacionalizmi – ne po flasim për populizëm të krahut të djathtë. Socializmi i referohet populizmit të majtë. Populizmi, pra, duket paksa si një kameleon që merr ngjyrën e mjedisit në të cilin gjendet.

Ai populizëm ka shumë forma të ndryshme shkakton konfuzion. Politikanët që përshkruhen si “populistë” shpesh nuk kanë shumë të përbashkëta në shikim të parë. Për shembull, ne përdorim termin për politikanë të krahut të djathtë, të angazhuar për një politikë të rreptë por gjithashtu përdorim termin për partitë e majta .Përkundër këtyre dallimeve themelore, të dyja përshkruhen si populiste sepse janë të përkushtuar ndaj “njerëzve të thjeshtë”, për të cilët besojnë se po injorohen dhe shfrytëzohen nga një “elitë e korruptuar”.

“Populizmi në thelb është vetëm pjesë e demokracisë. Ndonjëherë populizmi barazohet me oportunizëm, demagogji ose radikalizëm të krahut të djathtë. Prandaj përdoret shpesh si një lloj betimi për të përshkruar politikanët që nuk ndajnë pikëpamjet tona. Për shumë njerëz, populizmi, pra, ka një konotacion negativ. Por ky është një konceptim i gabuar themelor: populizmi nuk është as i mirë dhe as i keq.

Për dallim nga partitë ekstremiste, partitë populiste nuk janë antidemokratike. Ata nuk bëjnë thirrje për dhunë dhe nuk vënë në dyshim rregullat e demokracisë. Sidoqoftë, partitë populiste në përgjithësi nuk i kushtojnë rëndësi pluralizmit ose të drejtave të minoriteteve. Për populistët, sovraniteti popullor dhe parimi i shumicës janë thelbësore. Kjo është në kundërshtim me vlerat dhe institucionet e demokracisë liberale. Por populizmi gjithashtu mund të jetë një pasurim për demokracinë, sepse mund të ekspozojë probleme të rëndësishme politike, kutë përfshijën votuesit në procesin demokratik duke i motivuar ata të shkojnë në votime “.

“Në përgjithësi, populizmi shpesh manifestohet përmes një refuzimi të theksuar të korrektësisë politike. Asnjë temë nuk është tabu për populistët. Megjithëse ka lëvizje populiste jo të drejta në Evropë kryesisht kemi të bëjmë me parti radikale populiste .

Këto parti janë kryesisht nacionaliste. Sepse në teori ka edhe lëvizje liberale të nacionalizmit, shumë shkencëtarë politikë dhe filoyof modern preferojnë të përdorin termin amerikan “nativizëm”. “Nativizmi” është një formë e nacionalizmit që thotë se njerëzit duhet të banohen ekskluzivisht nga njerëzit dhe shoqëria modern demokratike.

Loading...