“10 kilometra tjera bëhen me kredi nga Banka Evropiane për një pjesë tjetër me grant nga Fondi investues nga Ballkani Perëndimor”deklaroi zëvendës kryeministri për Çështje Evropiane Bujar Osmani pas nënshkrimit të Marrëveshjes për ndërtim të dy kilometrave të para të autostradës Shkup-Bllacë informon Tetova sot.

Ai u shpreh se kjo është një rrugë komplekse për shkak se është në një rajon të vështirë gjeografik.

Jo rastësisht janë katër tunele dhe nëntë vijadukte dhe duhet të shpohen shumë kodra për te kufiri i Bllacës .

T mobile In article [1]

Osmani tha se ka patur pengesa ditore të cilat mund të duken si të vogla por janë çështje që janë shumë sensitive .”Janë çështjet e varrezave të cilat janë ndërtuar në kohë dhe tjera çështje pronësore juridike që i kemi rregulluar me kohë u shpreh Osmani .Tetova sot.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1176619089208659&id=100005817372100