“Përfaqësimi në Sindikatën e Policisë së shtetit ka ecur mbarë. Punonjësit shqiptarë për herë të parë do të mbajnë këto pozita:

》Dy nënkryetarë të Sindikatës;
》Zv/sekretar i përgjithshëm i Sindikatës;
》Kryetar i të rinjve në kuadër të Sindikatës;
》Drejtues në trupa të tjerë të Sindikatës;

Kujdesemi që mbrojtja e të drejtave të punonjësve të Ministrisë së Brendshme të fuqizohet edhe nëpërmjet veprimit sindikal!” – thotë Nuhiu

Loading...
Global