Qeveria sot do ta mbajë seancën e pestë të rregullt me shumë pika në rend dite të programit të vet për punë dhe në dobi të qytetarëve. Do ta shqyrtojë edhe informacionin lidhur me procedurën për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneriteti publik-privat për financim, projektim, mirëmbajtje dhe zhvillim të sistemit distributiv të gazit natyror në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Siç kumtoi pres-shërbimi qeveritar, në propozim të Ministrisë së Financave sot do të shqyrtohet edhe informacioni për Programin e reformave ekonomike për vitin 2020-2022. Në propozim të zëvendëskryeministres për koordinim të dikastereve ekonomike Mila Carovska në këtë seancë do të shqyrtohet Informacioni lidhur me aktivitetet për shfrytëzimin e mundësive të Fondit të gjelbër klimatik dhe emërimin e personit kontaktues për Fond të gjelbër klimatik.

Në seancën e sotme do të shqyrtohet dhe do të konfirmohet teksti i Propozim-ligjit për mbrojtje të të dhënave personale.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në seancë do ta prezantojë informacionin për revizion të Planit të akcizës së Strategjisë për reformë të administratës publike 2018-2022. .

Loading...