Dje në periudhën prej ora 09.00 deri ora 14.00, në rajonin e Departamentit për Punë të Brendshme Gostivar, është realizuar aksion lokal kontrollues, të gjendjes teknike të automjeteve, pjesmarrëse në trafik.
Gjatë kontrollit, janë zbuluar dhe në mënyrë ligjore janë sanksionuar 6 automjete me paregullësi teknike në pajisjet e ndalimit dhe 5 automjete me regjistrim të skaduar, të cilat menjëherë janë larguar nga trafiku, me ç’rast janë përgaditur parashtresa adekuate.
Gjatë kontrollit të djeshëm, gjithashtu janë zbuluar dhe dy shofer të cilët kanë drejtuar veturat e tyre pa patentë shoferi apo patenë Tetova sot.