Me rastin e Ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Fakulteti Juridik i Universitetit të Tetovës organizon tribunë, në të cilën do të marrin pjesë përfaqësues të institucioneve më të rëndësishme gjyqësore në vend, si Gjykata kushtetuese, Gjykata administrative, Gjykatat e apelit, etj. Në këtë tribunë do të jenë të pranishëm edhe Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, z. Sali Murat dhe Avokati i popullit, z. Ixhet Memeti.Ts.mk

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById',lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf('http')==0?lp:'https:'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M162740ScriptRootC217610")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M162740ScriptRootC217610");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=217610;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src=wp+"//jsc.mgid.com/t/e/tetovasot.com.217610.js?t="+D.getUTCFullYear()+D.getUTCMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
Global