Me rastin e Ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Fakulteti Juridik i Universitetit të Tetovës organizon tribunë, në të cilën do të marrin pjesë përfaqësues të institucioneve më të rëndësishme gjyqësore në vend, si Gjykata kushtetuese, Gjykata administrative, Gjykatat e apelit, etj. Në këtë tribunë do të jenë të pranishëm edhe Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, z. Sali Murat dhe Avokati i popullit, z. Ixhet Memeti.Ts.mk