Gjuha shqipe përdhoset edhe në ngjarje politike në ndërkohë që shpesh ajo shkruhet me gabime të rënda siç shihet përmes kësaj fotografie në Kuvendin e Forumit Rinor në Tetovë të partisë Alternativa ku zgjodhi edhe kryetarin e të rinjve, Afan Elezi nga Gostivari informon Tetova sot.
Rinia kërkon Alternativë dhe jo Alternativë kërkon Rinia është njëri ndër gabimet drejtshkrimore të rënda dhe analfabete që i jep tjetër kuptim fjalisë .
“Buzëqeshja do të vijë” dhe jo “buzëqeshja do vijë” .Të gjitha këto vetëm brenda një fjalie.Ts.mk

T mobile In article [1]