Aksion artistik me rastin e Ditës ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit

Në ditën ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit, 9 Dhjetori, disa aktivistë rrugor vendosën tabela nëpër Qendër të Shkupit, me të cilat paralajmërojnë në korrupsionin dhe si ndikon ajo në jetesën.

“Nga 44 shtete të Evropës, vetëm dy këtë vit janë radhitur si më të korruptuara nga Maqedonia, e cila renomen për vend me korrupsion të thellë e mban me vjet. Një nga atributet kryesore për renomenë e tillë është korrupsioni gjatë furnizimeve publike”, citohet në kumtesën e aktivistëve.

T mobile In article [1]

Aktivistët thonë se me këtë aksion në mënyrë të fotografive mundohen qytetarëve t’u sqarojnë se sa shumë para të qytetarëve, të cilat autoritetet i menaxhojnë ndërsa nuk janë të tyre, shpenzohen për marrëveshje korruptuese dhe shpërndahen në xhepat privat, ndërsa siç sqarojnë ,arsimi, shkenca, kultura, shëndetësia, punët sociale, ekologjia vuajnë. Në ditën ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit, 9 Dhjetori, disa aktivistë rrugor vendosën tabela nëpër Qendër të Shkupit, me të cilat paralajmërojnë në korrupsionin dhe si ndikon ajo në jetesën.

“Nga 44 shtete të Evropës, vetëm dy këtë vit janë radhitur si më të korruptuara nga Maqedonia, e cila renomen për vend me korrupsion të thellë e mban me vjet. Një nga atributet kryesore për renomenë e tillë është korrupsioni gjatë furnizimeve publike”, citohet në kumtesën e aktivistëve.

Aktivistët thonë se me këtë aksion në mënyrë të fotografive mundohen qytetarëve t’u sqarojnë se sa shumë para të qytetarëve, të cilat autoritetet i menaxhojnë ndërsa nuk janë të tyre, shpenzohen për marrëveshje korruptuese dhe shpërndahen në xhepat privat, ndërsa siç sqarojnë ,arsimi, shkenca, kultura, shëndetësia, punët sociale, ekologjia vuajnë.