Gjatë ditës së djeshme zyrtarë policorë në bashkëpunim me Qendrën rajonale për punë kufitare Lindje, në afërsi të fshatit Svidovica-Strumicë kanë gjetur 33 migrantë, prej të cilëve 21 shtetas të Afganistanit, 7 të Pakistanit, 3 shtetas të Iranit dhe 2 të Irakut. Migrantët u dorëzuan në Qendrën për pranim në Gjevgjeli për procedure të mëtejme.

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById',lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf('http')==0?lp:'https:'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M162740ScriptRootC217610")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M162740ScriptRootC217610");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=217610;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src=wp+"//jsc.mgid.com/t/e/tetovasot.com.217610.js?t="+D.getUTCFullYear()+D.getUTCMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();